Σχετικά με εμάς

Το Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Power Jobs είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με Αριθμό Αδείας : 30669 και με έτος ιδρύσεως το 2006.

Έδρα του γραφείου Power Jobs είναι η πόλη των Τρικάλων Θεσσαλίας.

Η εύρεση εργασίας για τους ανέργους, αποτελεί πρωταρχικό στόχο για το γραφείο μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Για το λόγο αυτό, και κατόπιν σύνταξης βιογραφικού σημειώματος αλλά και συνέντευξης με τον υποψήφιο προς εργασία, γίνεται η αξιολόγηση, όσον αφορά τα προσόντα του υποψηφίου αλλά και τις θέσεις εργασίας για τις οποίες διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες.
Η αξιολόγηση αυτή διενεργείται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία σε θέματα εργασιακής απασχόλησης.

Η φράση «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο» αντικατοπτρίζει πλήρως την αντίληψη του ιδιωτικού γραφείου ευρέσεως εργασίας Power Jobs, όσον αφορά τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση σχετικά με το εργατικό της δυναμικό.
Η εξεύρεση του κατάλληλου ατόμου στην κατάλληλη θέση, η ομαλή προσαρμογή του στην επιχείρηση αλλά και η άμεση αντικατάσταση, αποτελούν εγγύηση για την οποιαδήποτε επιχείρηση να επιλέξει το γραφείο Power Jobs.

Το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Power Jobs διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία αλλά και τεχνογνωσία έτσι ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους, με την πρόσληψη του κατάλληλου υποψηφίου.

Με τη χρησιμοποίηση των καλύτερων και πιο σύγχρονων μεθόδων στελέχωσης, την πιστή εφαρμογή των κανόνων αυτών αλλά και την εμπειρία των στελεχών μας επάνω στη Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, είναι βέβαιο πως το αποτέλεσμα θα είναι αυτό ακριβώς που περιμένατε.

Θα πρέπει να σημειωθεί, πως για κάθε επιχείρηση η γνώση είναι διαφορετική και δημιουργείται εντός αυτής αλλά και εντός του κοινωνικού συνόλου.
Αυτή η γνώση είναι απαραίτητο να μεταδοθεί στο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Power Jobs, ούτως ώστε να γίνει αντιληπτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί ο νέος εργαζόμενος αλλά και οι συνθήκες εργασίας αυτού.
Η άμεση αφομοίωση από τον εργαζόμενο της φιλοσοφίας της επιχείρησης και των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνεται, τα προσόντα του εργαζομένου, η συνεργασία με τα άτομα της ομάδας αλλά και οι ομαδικές δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτύξει, αποτελούν εγγύηση από το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Power Jobs για μια επιτυχή συνεργασία.